Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli naszego liceum

W Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, w czasie których przyznano wyróżnienia i nagrody najwybitniejszym przedstawicielom różnych instytucji oświatowych. Znaleźli się wśród nich poloniści z suwalskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Jako jedyna z województwa podlaskiego Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Maria Urbanowicz, Markowi Urbanowiczowi zaś nadano najwyższy tytuł w polskim szkolnictwie – Profesora Oświaty. Otrzymał go w tym roku również jako jedyny w naszym województwie.

Oprócz nagród wręczonych Marii i Markowi Urbanowiczom w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  uhonorowani zostali też inni nauczyciele naszej szkoły. Wyróżniono ich w czasie   miejskich oraz szkolnych uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Małgorzata Kap odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi, a Beata Szczecina Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Marian Malinowski. Nagrodami Prezydenta Miasta Suwałk wyróżnieni zostali: Marek Gałaszewski i Maria Urbanowicz. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Jan Bielecki, Mirosław Bogdan, Marzanna Grabowska, Tadeusz Hrynaszkiewicz, Cezary Kacprzyk, Alicja Kozłowska, Małgorzata Krzesicka, Maciej Makarewicz, Marzena Markowska, Małgorzata Matysiak i Stefan Zieliński.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym nauczycielom i życzymy im dalszych sukcesów.

Zostaw odpowiedź