Nasi uczniowie w Sejmie Dzieci i Młodzieży

27 września br. uczniowie naszego liceum wzięli udział w obradach XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku młodymi posłami zostali Mateusz Bukowski (kl. IIC), Sara Król (kl. IIEF), Kinga Burnejko (kl. IB). Dzień wcześniej zwiedzali zabytki Warszawy i pomniki stolicy związane z 550-rocznicą polskiego parlamentaryzmu.

Następnego dnia wzięli udział w posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej. Debatowali nad uchwałą w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów II Rzeczypospolitej.

W obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć.

Na zakończenie obrad młodzi posłowie przyjęli uchwałę w sprawie podkreślenia znaczenia dorobku pierwszych parlamentarzystów niepodległej Polski. Zaproponowali również ustanowienie dnia 26 stycznia – Ogólnopolskim Dniem Ojców Niepodległości, by popularyzować datę pierwszych wyborów do sejmu w niepodległej Polsce.

Opiekunem Sary i Mateusza w czasie eliminacyjnych zmagań o prawo udziału w Sejmie był profesor Marek Urbanowicz, a Kinga uzyskała to prawo jeszcze jako uczennica Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Zostaw odpowiedź