Warto uczyć się w klasie humanistycznej

Trzecie klasy zakończyły rok szkolny i lata nauki w naszym liceum. Odbyły się już egzaminy maturalne, ustne zdali wszyscy abiturienci i to najczęściej bardzo dobrze. Teraz czekają na wyniki egzaminów pisemnych, a potem rozpoczną studia na wyższych uczelniach. Żegnają się z łezką w oku ze swoją szkołą. Odchodzą z liceum z poczuciem, że nie zmarnowali lat nauki w szkole. Właściwie każda klasa może poszczycić się swoimi osiągnięciami. Prezentujemy sukcesy klasy III D, której wychowawcą był prof. Marek Urbanowicz. Wyliczamy tylko te najważniejsze – na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim, gdyż na inne zabrakłoby miejsca:

Cztery osoby zdobyły tytuł finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

Maria Urban w 2016 r.

Wiktoria Cichosz w 2017 r.

Aleksandra Jodzis w 2017 r.

Aleksandra Andrzejewska w 2018 r.

Wymienione wyżej finalistki są już studentkami i mają zaliczoną maturę na 100%. Przyjmą je na studia wszystkie wyższe uczelnie w Polsce na ogromną większość kierunków humanistycznych i na wiele ścisłych. Wszystkie wybierają się na prawo na Uniwersytet  Jagielloński.

Tytuły finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” zdobyły:

Maria Urban w 2017 r.

Aleksandra Andrzejewska w 2018 r.

Tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień” zdobyła:

Aleksandra Jodzis w 2018 r.

W każdym z tych konkursów brało udział po ponad 20 tys. uczestników.

I miejsce w Polsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie „Polska Piastowska” zajęła Maria Urban.

Cztery uczennice zdobyły tytuł Posła Sejmu Dzieci i Młodzieży:

Aleksandra Jodzis 2016 r.

Maria Urban 2016 r.

Aleksandra Andrzejewska w 2017 r.

Julia Rudziewicz w 2017 r.

W Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej zajęły:

w 2015 r.: I miejsce w kategorii twórczości własnej – Ewelina Podbielska i Dominika Szyszko

II miejsce w kategorii recytacji – Wiktoria Cichosz

III miejsce w kategorii piosenki – Ewelina Podbielska

w 2016 r.: II miejsce w kategorii piosenki – Ewelina Podbielska

w 2017 r.: I miejsce w kategorii recytacji – Wiktoria Cichosz

II miejsce w kategorii twórczości własnej – Ewelina Podbielska

II miejsce w kategorii twórczości własnej – Aleksandra Andrzejewska

W Regionalnej Olimpiadzie Historycznej Wiedzy o Armii Krajowej III miejsce w województwie podlaskim zajęła Aleksandra Andrzejewska

Uczniowie III D odnosili też liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach niższego szczebla.

Maria Urban i Aleksandra Jodzis były koordynatorkami szkolnego wolontariatu na rzecz Polskiego Związku Niewidomych, a 9 osób z klasy uczestniczyło w tym wolontariacie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Prof. Marek Urbanowicz z finalistkami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i posłankami na Sejm Dzieci i Młodzieży. Od lewej : Aleksandra Jodzis, Julia Rudziewicz, Wiktoria Cichosz, Maria Urban, Aleksandra Andrzejewska

Klasa IIID z wychowawcą prof. Markiem Urbanowiczem

Zostaw odpowiedź