Sukces Julii Urbanowicz z klasy IB

9 lutego 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbył się Konkurs „Trójpodział władzy i samorząd terytorialny w Konstytucjach państw europejskich”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Senator Anna Maria Anders i Prezydent Miasta Łomża – Mariusz Chrzanowski.

Celem konkursu było: pogłębienie wiedzy dotyczącej ustroju konstytucjonalnego Polski oraz innych państw europejskich, zainteresowanie uczniów przepisami Konstytucji RP oraz kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach reprezentowali uczniowie klas pierwszych: Julia Urbanowicz, Zofia Drejer, Aleksander Masłowski, Michał Podlewski, Maciej Włodarski, Filip Olszewski, Maciej Kulbacki, którzy pisali test sprawdzający wiedzę z Konstytucji III RP i wybranej konstytucji europejskiej: czeskiej, francuskiej, hiszpańskiej i szwajcarskiej. Niełatwo było przejść przez pierwszy etap konkursu, gdyż z uczniami rywalizowali także studenci wydziału prawa.

Julia Urbanowicz zajęła II miejsce. Gratulujemy! Laureaci konkursu (I- III miejsce) otrzymali nagrody rzeczowe, w tym nagrody specjalne ufundowane przez Panią Senator Marię Annę Anders i przez Prezydenta Miasta Łomża – pana Mariusza Chrzanowskiego, a uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych – indeksy na studia stacjonarne lub niestacjonarne w PWSIiP  w Łomży na wybranym kierunku: Prawo, Administracja, Praca socjalna lub Zarządzanie.

Opiekun uczniów: Jan Bielecki – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Zostaw odpowiedź