Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Stypendystami Zarządu Województwa Podlaskiego

Uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Jamróz (kl.IB), Sebastian Taraszkiewicz (kl.IB), Mateusz Bukowski (kl.IC) otrzymali stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane uczniom, którzy co najmniej trzykrotnie uzyskali tytuł laureata olimpiady na szczeblu wojewódzkim / ponadwojewódzkim lub co najmniej raz zdobyli tytuł laureata olimpiady ogólnopolskiej/międzynarodowej.

Naszym kolegom i uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Zostaw odpowiedź