„Bóg się rodzi, moc truchleje”

By tajemnica Bożego Narodzenia napełniła nas nadzieją, radością,

by przyniosła pokój i wzajemną życzliwość.

Całej społeczności szkolnej, Uczniom, Rodzicom

życzy Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej

Zostaw odpowiedź