Nasi nauczyciele uczestniczą w programie Erasmus+!

Dyrekcja oraz nauczyciele I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach biorą udział w programie Erasmus+, Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej. W ramach projektu pt. „Kompetencje nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły” nauczyciele szkoły biorą udział w szkoleniach metodycznych związanych z nauką języka angielskiego na Malcie, w Edynburgu i Oxfordzie. Projekt rozpoczął się 01.06.2017 roku i zakończy się 31.08.2018 roku.

Główne cele projektu :

  1. poprawa umiejętności językowych nauczycieli,
  2. wdrożenie w szkole nowoczesnych metod dydaktycznych,
  3. poprawa umiejętności zarządzania szkołą i kadrą pedagogiczną,
  4. modyfikacje programów nauczania i dostosowanie ich do wymagań współczesnego świata,
  5. pozyskanie partnerów do realizacji projektów międzynarodowych,
  6. rozwój postawy tolerancji i poszanowania różnorodności kulturowej.

Oprócz udziału w wybranych szkoleniach nauczyciele będą mieli za zadanie uczestniczyć w różnych zajęciach proponowanych przez szkołę oraz integrować się z innymi nauczycielami z Europy, a przede wszystkim nawiązywać kontakty, które zostaną w przyszłości wykorzystane do planowanych projektów współpracy międzynarodowej .

Mobilność 1: wyjazd p. Marzanny Grabowskiej na Maltę na szkolenie „Fluency  & English Language Development for Teachers”, który zawiera obszerny blok poświęcony doskonaleniu językowemu, oraz blok zajęć na temat problemów społeczno-kulturowych „Thinking about Differences” poświęcony tematom: Stereotypes and Maltiese Culture.

Szkolenie 2: wyjazd p. dyrektora Andrzeja Putry na intensywny kurs języka angielskiego do Edynburga. Głównym celem tego kursu jest wszechstronne doskonalenie umiejętności językowych w takich obszarach jak: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu. Zajęcia są prowadzone przez native speakerów z dużym doświadczeniem pedagogicznym, a program wzbogacają oferty wycieczek po okolicy oraz wspólne zwiedzanie miasta a także spotkanie integracyjne w międzynarodowym gronie uczestników.

Zostaw odpowiedź