Podsumowanie Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Zdolnych „ZDOLNY SUWALCZANIN 2017”

20 czerwca 2017 r. w PWSZ odbyło się seminarium podsumowujące Program Wspierania Rozwoju Uczniów Zdolnych „ZDOLNY SUWALCZANIN”. Celem programu było tworzenie systemowych, skoordynowanych rozwiązań i przyjaznego środowiska na rzecz wspierania uzdolnień i wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego przez instytucje. Program był skierowany do uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Najliczniejszą grupą biorącą udział w cyklicznych zajęciach programu byli uczniowie naszego liceum.
Nasi uczniowie:

Chojnowska Wiktoria
Dębowska Katarzyna
Grudzińska Aleksandra
Jakubowicz Barbara
Zielińska Agnieszka
Rogucki Adrian
Wierzbiło Patryk
Steckiewicz Bartłomiej

otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zajęciach matematyczno-ekonomicznych.

Zostaw odpowiedź