Uczniowie klasy IIB2 realizują projekt

You are the picture – Tu eres el cuadro – Jesteś obrazem

certifikacteThe project consists of photographs imitating famous paintings of the major European museums. Students pose and imitate the characters in the picture and then perform the picture.

Projekt składa się z fotografii imitujących znane obrazy największych muzeów europejskich. Uczniowie będą przyjmować pozy i naśladować bohaterów w obrazie, a następnie wykonywać zdjęcia.

To kolejny projekt eTwinning w naszej szkole. Koordynatorem projektu jest Jan Bielecki – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zostaw odpowiedź