„Życie zmarłych złożone jest w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci Janusza Kolenkiewicza długoletniego nauczyciela, wychowawcę młodzieży, entuzjastę muzyki i znakomitego animatora kultury.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Zostaw odpowiedź