XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

20160601_134127

20160531_175910Nasze dwie posłanki- Maria Urban i Aleksandra Jodzis wzięły 1 czerwca udział w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dzień wcześniej ,,młodzieżowi” posłowie zwiedzili w Warszawie miejsca pamięci narodowej: więzienia przy ulicy Rakowieckiej i Pawiaka, grób bł.ks. Jerzego Popiełuszki, a także cmentarz na Powązkach, gdzie oddały hołd polskim bohaterom walczącym o wolność ojczyzny, m.in. mjr Zygmuntowi Szendzielarzowi ,,Łupaszce”, bohaterom książki ,,Kamienie na szaniec” (,,Rudemu”, ,,Alkowi” i ,,Zośce”), a także przeżyły chwilę refleksji w panteonie żołnierzy wyklętych na tzw. Łączce.
Następnego dnia obyły się właściwe obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jeszcze przed rozpoczęcie można było zrobić zdjęcie z wieloma znanymi politykami, m.in. Ryszardem Terleckim, Grzegorzem Schetyną, Władysławem Kosiniakiem- Kamyszem.
Obrady okazały się niezwykle emocjonujące. Młodych posłów przywitała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Swoją radość ze spotkania wyrazili również prezes IPN-u Łukasz Kamiński i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Po części powitań nastąpił czas na pytania do pani minister i wypowiedzi zgłoszonych posłów. W czasie dwuminutowych przemówień padło wiele rozmaitych opinii, każdy przedstawiał inne racje i poglądy. Poszczególne przemówienia pozostali posłowie nagradzali gromkimi brawami lub buczeniem. Następnie głosowano nad wniesionymi do uchwały poprawkami. Większością głosów przyjęto Uchwałę XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie miejsc pamięci- materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej tożsamości oraz w sprawie powołania kadencyjnego Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pani minister ogłosiła również powstanie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Minister wyłoni 16 członków Rady ( po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady. Do zadań Rady będzie należało wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży.

Zostaw odpowiedź