I LO jedyną szkołą z Suwałk klasyfikowaną w Rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych 2016 STEM

I LO jedyną szkołą z Suwałk klasyfikowaną w Rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych 2016 STEM.

Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia i informatyka, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia.

Ranking został oparty na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Nasza szkoła została sklasyfikowana na 138 miejscu w Polsce i 5 miejscu w województwie podlaskim.

Zostaw odpowiedź