31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowa Organizacja Zdrowia corocznie w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu nagłaśnia problem szkodliwości palenia tytoniu, występowania wczesnych i późnych skutków uzależnienia od nikotyny, podaje dane statystyczne zachorowań na choroby odtytoniowe, śmiertelności z powodu chorób nowotworowych nikotynozależnych. Wskazuje również na problem szerokiej i łatwej dostępności papierosów dla dzieci i młodzieży, globalnej reklamy koncernów tytoniowych i ich produktów.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia bez Tytoniu będą przebiegać pod hasłem:

„Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – fakty i wyzwania”

Zwraca ono uwagę na potrzebę wprowadzenia nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Ma to wspomóc walkę z globalną epidemią nikotynizmu. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia popytu na papierosy jak również zmniejszyć ich atrakcyjność dzięki niepozornej, bezbarwnej szacie graficznej. Opakowanie ma zawierać tylko treści ostrzegawcze i uświadamiające o zdrowotnych następstwach palenia tytoniu.

Głównym celem akcji jest:

a) podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie,

b) dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji nt. jednolitych opakowań,

c) zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem

i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,

d) wspieranie państw członkowskich przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednolicaniem opakowań.

Zostaw odpowiedź