Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej zwyciężają w „wyborach” do Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Aleksandra Jodzis i Maria Urban z klasy I d zdobyły maksymalną ilość punktów i zajęły pierwsze miejsce w województwie podlaskim w eliminacjach do XXII Sejmu Dzieci i Młodzieży. Nasze koleżanki przeprowadziły bardzo cenne i odkrywcze badania dotyczące historii starego więzienia, które znajduje się w budynku Centrum Handlowo – Rozrywkowego Plaza przy ul. Dwernickiego. Dokonały analizy dostępnych w Suwałkach materiałów w Archiwum Państwowym, w biurze Konserwatora Zabytków, w Zakładzie Karnym, w Bibliotece Publicznej, przeprowadziły rozmowy z suwalskimi historykami i rodzinami więźniów. W końcu dotarły w Białymstoku do dokumentów znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej, z których wynika, że stare więzienie jest miejscem męczeństwa naszego narodu. W czasie II wojny światowej hitlerowcy, a po wojnie stalinowcy przetrzymywali tam polskich patriotów, torturowali ich, a nawet wykonywali na nich wyroki śmierci. Ola i Marysia znalazły dokumenty dotyczące m. in. więzionych tam żołnierzy AK, WiN i NSZ. Podczas stanu wojennego umieszczano też w tym areszcie osoby internowane.

Nasze koleżanki sporządziły fotokopie tych dokumentów, a ze swoich poszukiwań nakręciły film. Za włożony trud otrzymały tytuł posłów do Sejmu Dzieci  i Młodzieży, którego plenarne posiedzenie odbędzie się 1 czerwca. Ola i Marysia zapowiadają dalsze poszukiwania w archiwach w Warszawie.
Pracowały pod kierunkiem prof. Marka Urbanowicza, który jest opiekunem już 16 posłów młodzieżowego parlamentu.

Gratulujemy!

 

Zostaw odpowiedź