Szkolny Konkurs Rzutu Piłką Lekarską

 Kształtowanie zdolności siłowych na lekcji wychowania fizycznego 

skanowanie0010

Rys. 1 Rzut piłką lekarską oburącz w tył nad głową

Niezbędny poziom siły mięśniowej to ważny czynnik warunkujący prawidłową budowę ciała i sprawność fizyczną. Zdolność ta uwarunkowana jest wiekiem ćwiczących i ich aktywnością ruchową. Stosowanie dynamicznych ćwiczeń siłowych z piłkami lekarskimi na zajęciach wychowania fizycznego ma na celu ogólne wzmocnienie organizmu dla zapobiegania ewentualnym kontuzjom, a także stworzenie bazy dla późniejszego rozwoju siły.

Uczniowie naszej szkoły ocenili swój poziom siły eksplozywnej kończyn górnych i tułowia na podstawie próby: Rzut piłką lekarską oburącz w tył nad głową rys. 1 (Test sprawności fizycznej dla dzieci i młodzieży Z. Chromińskiego)

Schowek01

Rys. 2 Schemat rzutni do rzutu piłką lekarską

Wykonanie: uczeń staje w niewielkim rozkroku, tyłem do kierunku rzutu, pięty tuż przy linii wyrzutu (jednak nie może stać na linii wyrzutu). Po zajęciu miejsca uczeń wykonuje rzut przez głowę. Dla zwiększenia siły wyrzutu uczeń wykonuje półprzysiad z jednoczesnym skłonem w przód i z tej pozycji prostując się oddaje rzut. Przed oddaniem rzutu badany może wykonać swobodne przedmachy. Po wyrzuceniu piłki, kiedy sprzęt straci kontakt z rękami uczeń ma prawo przekroczyć linię rzutów, oddzielającą miejsce rozpoczęcia od pola rzutów.

Zwycięzca szkolnego konkursu Maciej Grzędziński, klasa IIIE

Zdjęcie 1. Zwycięzca szkolnego konkursu Maciej Grzędziński, klasa IIIE

Pamiętajmy o bezpieczeństwie wszystkich współćwiczących. Przed wykonaniem próby należy wyznaczyć rzutnię (rys. 2) i zapoznać ćwiczących, kiedy mogą przemieszczać się w celu pobrania sprzętu. Długość pola rzutni musi być dostosowana do przewidywanych odległości uzyskiwanych przez uczniów.

Brak jest oficjalnych przepisów dotyczących masy piłki lekarskiej. Z reguły dzieci w wieku 7-10 lat rzucają piłką 1-kilogramową, a wieku 11-15 lat 2-kilogramową. Starsi chłopcy i mężczyźni rzucają piłką 3-kilogramową.

Na jednej z lekcji wychowania fizycznego podczas ćwiczeń z piłkami lekarskim uczniowie zaproponowali stworzenie rankingu osób z najdłuższym rzutem. W rywalizacji o miano najlepiej rzucających piłką lekarską (o wadze 3 kg) uczniów naszej szkoły rywalizowało 94 zawodników. Zwycięzcą okazał się Maciej Grzędziński, uczeń klasy IIIE, który rzucił piłką lekarską na odległość 19,90 m.

Pozostałe wyniki konkursu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Zostaw odpowiedź