Wykłady o współczesnym teatrze.

26 listopada gościła w naszym liceum dr Maria Makaruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ona sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i prezesem Oddziału Towarzystwa w Warszawie. Specjalizuje się w literaturze romantyzmu oraz wiedzy teatrologicznej, a szczególnie zajmuje ją teatr współczesny, zna wszystkie najważniejsze grane obecnie spektakle, pisuje recenzje i artykuły teatralne w czasopismach teatralnych m. in. w „Teatrze” i „Didaskaliach”.

Dr Makaruk wygłosiła dwa odczyty na temat „Dramat romantyczny i jego najnowsze inscenizacje – 2015 r.” oraz „Tajemnice romantycznego przełomu – II cz. >> Dziadów << Adama Mickiewicza". W wykładach uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze i drugie naszego liceum, a na drugi wykład przybyli licznie goście z suwalskich gimnazjów, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali odczytów. Potem dr Makaruk spotkała się z pasjonatami teatru z naszego liceum, by podyskutować o współczesnym teatrze.

Zostaw odpowiedź