Technologie przyszłości – grafen (FOTORELACJA)

wysmołek 2015

13 listopada 2015r. w Auli im. prof. E.F. Szczepanika gościliśmy prof. Andrzeja Wysmołka, dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, członka grupy badawczej zajmującej się badaniami nad grafenem. Wykład „Grafen w nanotechnologiach i nie tylko…” zaciekawił nie tylko uczniów naszej szkoły, ale również zaproszonych uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Profesor Wysmołek w sposób niezwykle przystępny opowiadał o nowoczesnych technologiach, prezentował przy udziale uczniów proste doświadczenia obrazujące zjawiska występujące w przyrodzie, a wykorzystywane przez naukę.

Zostaw odpowiedź