Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczeń klasy IIB, wychowanek prof. Marka Gałaszewskiego, Piotr Wasilewski otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostały dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Uroczystość odbyła sie w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta w Białymstoku. Nagrody wręczali Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz W-ce Wojewoda Podlaski Wiesław Żyliński.

Zostaw odpowiedź