Maturzysto, wybierz dobrą uczelnię

kitko
Jeśli szukasz sprawdzonych i rzetelnych informacji o kierunkach studiów wejdź na stronę:
portalu prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Znajdziesz tam aktualne dane z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym z oceną kierunków studiów dokonywaną przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz informacje przesłane przez uczelnie. Dowiesz się, które uczelnie otrzymały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – najlepszych polskich jednostek naukowych w naukach ścisłych, medycznych, biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi.

Zostaw odpowiedź