Uroczyste wręczenie Stypendium Prezydenta Miasta Suwałk

SONY DSC

W czwartkowe przedpołudnie, 10 września, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbyła się uroczystość wręczenia stypendium suwalskim uczniom, którzy zdobyli szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Zdobywcy tego prestiżowego stypendium – najzdolniejsi młodzi naukowcy i sportowcy wśród suwalskiej młodzieży – odebrali dyplomy z rąk Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk oraz Ewy Sidorek, Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk. Stypendia są przyznawane na podstawie przyjętego przez Radę Miejską w Suwałkach „Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych w Mieście Suwałki do 2015 roku”.

Wśród najzdolniejszych uczniów naszego miasta znaleźli się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego.


źródło: radio5.com.pl, 11.09.2015 r.

Lista wszystkich stypendystów

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zostaw odpowiedź