Nauczyciele też się uczą!

Mając świadomość, jak ważne dla rozwoju szkoły i jej atrakcyjności i skuteczności jest stosowanie technologii informatycznych, nauczyciele uczą się e-dziennika oraz doskonalą umiejętności efektywnej dokumentacji przebiegu nauczania.

Profesjonalny dziennik elektroniczny to system składający się z oprogramowania, bezpiecznie przechowywanej bazy danych i urządzeń umożliwiających prowadzenie dokumentacji dziennika, jako wyłącznej formy dokumentacji szkolnej określonego w rozporządzeniu MEN. 

DSC_0685-2

Od 1 września 2015 r. wykorzystujemy e-Dziennik do dokumentowania przebiegu nauczania wyłącznie w formie elektronicznej. W naszej szkole powstała nowa infrastruktura sieci informatycznej oraz każdy z nauczycieli został wyposażony w terminal komunikacyjny (pełnią funkcję notebooki). Dzięki temu, że wybrany przez nas dziennik jest dostosowany do specyfiki pracy szkoły, to nie tylko nauczyciele przedmiotowcy korzystają z e-dziennika, ale przebieg swojej pracy dokumentują także bibliotekarze oraz psycholog szkolny. Czyli praktycznie całe grono pedagogiczne. Nasz e-dziennik posiada moduł komunikowania się wszystkich użytkowników, co podnosi poziom kultury informatycznej społeczności szkolnej.

Nauczyciele się uczą, a zyskujemy wszyscy, bo lepiej wykształcony nauczyciel
to lepsza jakość kształcenia naszych dzieci i młodzieży.

Zostaw odpowiedź