VII Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”- podsumowanie

W dniach 19- 20 czerwca 2015r. w Suwałkach odbył się finał VII Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Tematem przewodnim konkursu było przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny i Rodaków – „Przestań się lękać!”. Koordynatorem i organizatorem VII edycji było Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Delegatura KO w Suwałkach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski- Metropolita Białostocki, Ks. Biskup Tadeusz Pikus – Biskup Drohiczyński, Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński, Biskup Jerzy Mazur- Biskup Ełcki, Joanna Kluzik-Rostkowska- Minister Edukacji Narodowej, Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk. Merytorycznie olimpiadę wspierał Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Ełku.
W finale olimpiady udział wzięło: 38 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 39 uczniów gimnazjów z całej Polski. Olimpiada składała się z dwóch części: testu pisemnego oraz dla pierwszej dziesiątki uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: części ustnej, która miała wyłonić klasyfikacją końcową. Ze względu na wysoki poziom wiedzy uczestników i takie same wyniki, do części ustnej zostało dopuszczonych 11 gimnazjalistów oraz 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Po części ustnej komisja zadecydowała, iż wszyscy oni otrzymają tytuły laureatów. Laureatem I miejsca wśród gimnazjalistów została Barbara Błaszczak z Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach, natomiast laureatem I miejsca wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, Rafał Kopczyński z Klasycznego LO w Skierniewicach.

Nagrodę główną na podsumowaniu olimpiady, w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej wręczył fundator, Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz.
Po olimpijskich zmaganiach uczestnicy mieli okazję poznać Suwałki szklakiem krasnoludków sierotki Marysi, spędzić aktywnie czas w Aquaparku lub na ściance wspinaczkowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach lub zasłuchać się w muzykę przygotowaną przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia oraz uczniów ILO im. M. Konopnickiej w Suwałkach

GALERIA

Zostaw odpowiedź