Nasi uczniowie posłami w Sejmie Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2015r. odbyła się XXI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, której uczestnikami były dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Weronika Bogdan i Magdalena Sawicka. W obradach wzięło udział 460 posłów, podjęli oni uchwałę dotyczącą przestrzeni publicznej, której potrzebuje młodzież. Na posiedzeniu obecna była premier Ewa Kopacz oraz minister edukacji narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i marszałkowie sejmu – zarówno ci, którzy sprawują tę funkcję na co dzień, jak i marszałkowie młodzieżowi, wybrani tylko na dzień obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Każdy z posłów mógł zabrać głos lub zadać pytanie obecnym na sali przedstawicielom władz. Następnie odbyło się głosowanie dotyczące uchwały, ok. 409 posłów zagłosowało za przyjęciem. Nasze szkolne koleżanki nie chcą poprzestać na udziale w obradach 1 czerwca, ale pragną nadal sprawować urzędy posłanek i aktywnie działać społecznie, szczególnie na rzecz młodzieży. Opiekunem posłanek jest prof. Marek Urbanowicz.

Zostaw odpowiedź