Uczymy innych, czyli zamiana ról

Uczymy innych polega na bezpośrednim zaangażowaniu uczniów w przygotowywanie i prowadzenie zajęć. Lekcje są zorganizowane na podstawie idei zamiany ról w klasie, gdzie uczniowie stają się nauczycielami.

Uczymy_innych Łukasz Konopko (uczeń klasy 2B, reprezentant szkoły w koszykówce) przygotował zajęcia skierowane do młodszych kolegów z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W ramach tego zadania poprowadził lekcję wychowania fizycznego : „Doskonalenie rzutu z biegu

Pozwalamy uczniom podzielić się własnymi zainteresowaniami!
Samodzielne poprowadzenie zajęć wymagało od Łukasza nie tylko wcześniejszego opanowania materiału z podstaw koszykówki, praktyki, ale także przemyślenia sposobu pracy z odbiorcami. Taka forma zadania pozwala rozwinąć umiejętności komunikacji, prezentacji i przekazywania wiedzy w prosty i zrozumiały sposób.
Praktyka czyni mistrza!
I LO jest miejscem, w którym uczniowie kształtują umiejętności niezbędne w późniejszej edukacji i życiu zawodowym. Możliwość uczenia innych, pozwala im rozwijać umiejętność jasnego formułowania i przekazywania myśli, planowania wypowiedzi oraz panowania nad stresem.

Zostaw odpowiedź