Konferencja „Kreatywna chemia” – 16 października 2014

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Kreatywna chemia”, organizowaną we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
'The_Magic_of_Chemistry'_(8074314491)

 

W trakcie spotkań z nauczycielami i uczniami zaprezentowane zostaną pokazy ciekawych i efektownych reakcji chemicznych, m.in.: barwny pokaz emisji promieniowania kationów metali, doświadczenia ilustrujące wpływ twardości wody, np. na pienienie się mydła, pokaz oznaczania żelaza metodą rodankową przeprowadzony za pomocą metody spektrofotometrycznej i wizualnej. Doświadczenia przeprowadzą naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Maciej Kubicki opowie nam o tym, czy można zobaczyć cząsteczkę związku chemicznego i po co ją oglądać oraz dlaczego tak wielu laureatów Nagrody Nobla zajmowało się właśnie oglądaniem cząsteczek? Dlaczego wreszcie jest to dobry czas, by mówić o takich zagadnieniach, a także co ma z nimi wspólnego kot, kaczor… i Poznań?

Informacje o konferencji:
Miejsce: siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Adresaci: nauczyciele i uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
Termin: 16 października 2014

Czas trwania:
I tura: godzina 9:00-11:00 – nauczyciele i ucznowie I Liceum Ogólnokształcącego oraz trzecich klas gimnazjów (Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum w Akademii Dzieci Ciekawych Świata, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 6 – grupy po 20 zainteresowanych uczniów)

II tura: godzina 12:00-14:00 – nauczyciele i uczniowie ze szkół (II LO, III LO, IV LO, ZST, ZS nr 6, ZS nr 4, jedna klasa VII LO oraz po 15 uczniów z klas trzecich Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 7)

Prelegenci:
prof. UAM dr hab. Maciej Kubicki – pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący sekcji krystalochemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz przedstawiciel Naukowego Koła Studentów Wydziału Chemii UAM w Poznaniu
dr hab. Marcin Frankowski – pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Pracowni Analizy Wody i Gruntów, członek Rady Naukowej czasopisma Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, członek An International Separation Science Society, członek komitetu redakcyjnego The Scientific World Journal, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz przedstawiciel Naukowego Koła Studentów Wydziału Chemii UAM w Poznaniu.
dr Aneta Zioło-Frankowska – pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawiciel Naukowego Koła Studentów Wydziału Chemii UAM
w Poznaniu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do dnia 13 października 2014 r. w jednej z poniższych form:

– telefonicznie pod numerem 87 566 36 46
– e-mail: zgloszenia@sodn.suwalki.pl
– formularz zgłoszeniowy pod adresem:
http://sodn.suwalki.pl/zarezerwuj?view=foxcontact

Zostaw odpowiedź