Międzynarodowy konkurs na najlepszy remiks

europeanavideoremix

Swoje prace wideo, bazujące na zbiorach Europeany, do 25 maja, mogą zgłaszać uczniowie i młodzi internauci. Organizatorem Europeana Video Remix jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Tematy konkursowe:

  • 100. rocznica I Wojny Światowej,
  • 25. rocznica transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • Historia mody i stylu,
  • Historia technologii i mediów.

Europeana, czyli największa europejska biblioteka cyfrowa, umożliwia dostęp do zbiorów instytucji kultury, archiwów, bibliotek i muzeów. Odwiedzając stronę każdy ma dostęp do tysięcy cyfrowych fotografii, skanów książek, klipów wideo, rysunków, a nawet partytur nutowych. Obecnie zasoby Europeany to ponad 30 mln zbiorów cyfrowych.

NInA ogłasza konkurs na najciekawszy montaż dokumentów dostępnych w Europeanie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 13-19 lat, indywidualnie lub jako zespół (do 3 osób) reprezentujący szkołę.

Zadaniem uczestników jest wybranie jednego z czterech tematów konkursowych, dobranie do danego tematu odpowiednich materiałów udostępnionych na portalach związanych z Europeana (mogą to być zarówno obrazy, zdjęcia, dźwięki, wideo jak też inne obiekty cyfrowe) oraz kreatywne zmontowanie ich w krótki, maksymalnie trzyminutowy film. Prace konkursowe mogą w całości lub w części opierać się na zbiorach znalezionych na www.europeana.eu i podstronach tematycznych, mogą również być uzupełnione animacją, grafiką, muzyką, fragmentami autorskich filmów i prywatnych zdjęć uczestników. Aby zgłosić film na konkurs, gotową pracę należy udostępnić na wybranej platformie (youtube.com, vimeo.com, dailymotion.com) i wypełnić formularz dostępny na stronie dedykowanej Europeana Video Remix. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie cztery prace – po jednej do każdego z tematów konkursowych.

Przy tworzeniu prac konkursowych mogą być pomocne portale tematyczne Europeany, posiadające specjalnie wyselekcjonowany materiał, takie jak:

Międzynarodowe jury, w którym znajdą się przedstawiciele Fundacji Europeana, holenderskiego Instytutu Sound and Vision oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego, wybierze trzy najlepsze prace, którym przyznane zostaną atrakcyjne nagrody. Każdy z twórców zwycięskich remiksów zostanie nagrodzony aparatem Fuji Instax mini wraz z zestawem wkładów. Szkoła, której uczniowie prześlą najwięcej prac do konkursu, zostanie nagrodzona kamerą Panasonic HC-V110.

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) to państwowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Misją statutową NInA jest digitalizacja, gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i udostępnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej. W ramach swojej działalności NInA koordynuje realizację programów wspierających cyfryzację zasobów kultury oraz archiwizację i upowszechnianie zbiorów audiowizualnych. Instytut inicjuje i współtworzy festiwale, koncerty, konferencje i wystawy, podejmując współpracę zarówno z uznanymi jak i alternatywnymi twórcami rodzimymi i zagranicznymi. NInA realizuje projekty wykorzystujące możliwości Internetu i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Prowadzi działania z zakresu edukacji medialnej oraz badań dotyczących edukacji audiowizualnej i kultury 2.0, współpracując z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego i archiwizacji.

Więcej: nina.gov.plninateka.pl.

 

Zostaw odpowiedź