Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwiecień 2014

HASŁO: CHOROBY WEKTOROWE

dzien_zdrowia2014

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów – same nie powodują konkretnej choroby, lecz przenoszą ją z żywiciela na żywiciela (czyli są pośrednim żywicielem czynnika chorobotwórczego). Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka.

Terminem chorób przenoszonych przez wektory określa się różnego typu choroby zaraźliwe, wywoływane przez patogeny przenoszone przez stawonogi lub innych biologicznych pośredników.
Najpopularniejszymi wektorami przenoszącymi patogeny są: kleszcze, komary, wszy.

Ich żywicielami rezerwuarowymi są zarażone kręgowce, np. wolno żyjące ptaki, szczury, dzikie zwierzęta. Komary i kleszcze przenoszą patogeny z żywicieli rezerwuarowych na ludzi, domowe ptaki i zwierzęta.

Przenoszenie choroby odbywa się głównie drogą krwionośną podczas ssania krwi przez zarażonego owada.
Może mieć także miejsce, kiedy kręgowiec połknie zarażony organizm przenosiciela lub gdy dojdzie do zanieczyszczenia rany kałem wektora zawierającym materiał zaraźliwy.

Bez względy na drogę transmisji, wektor jest zawsze krytycznym ogniwem w przenoszeniu choroby i cechuje się pasożytniczym trybem życia.

Choroby przenoszone przez wektory odgrywają kluczową rolę w dziedzinie zdrowia publicznego oraz medycynie weterynaryjnej.

Rozprzestrzenianiu się wektorów sprzyjają zmiany klimatyczne i biogeograficzne środowiska, powiększający się teren zamieszkiwania i wzrost populacji dzikich zwierząt będących rezerwuarem wektorów, globalizacja, podróże i związana z tym wymiana handlowa.

Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

  • rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami;
  • władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;
  • podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;
  • władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi tymi chorobami.

 

Informacje o kampanii (w języku angielskim) zostały umieszczone na stronie internetowej WHO:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html

Zostaw odpowiedź