DRODZY RODZICE!

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w zajęciach profilaktycznych NOE (Program Profilaktyki Alkoholowej) skierowanych do rodziców naszej młodzieży. Odbędą się one w dniu 3 kwietnia br. w godz. 15.00 – 16.30 w auli I Liceum.

Realizatorzy zajęć zechcą przekazać Państwu podstawową wiedzę na temat uzależnień, wskażą możliwości kształtowania właściwej postawy wobec swoich dzieci jako jednego z najpoważniejszych czynników chroniących młodzież przed uzależnieniem. Obejmuje to: edukację wstępną nt. pożądanych postaw rodzicielskich, metod skutecznego wychowania, uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków, omówienie czynników ryzyka i czynników chroniących, umiejętność rozpoznania sygnałów mogących świadczyć o kontakcie dziecka z alkoholem, sposób zachowania się rodzica wobec dziecka będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków, rodzic jako autorytet, rodzina jako czynnik chroniący. Zwrócenie uwagi na sposób spędzania wolnego czasu, pod kątem promocji zdrowego stylu życia.

Końcowa część spotkania poświęcona będzie odpowiedziom na pytania rodziców.

Zachęcam do wcześniejszego wygospodarowania czasu na powyższe spotkanie. Celem każdego z nas powinna być odpowiedzialność za prawidłowy rozwój dziecka i troska o jego wychowanie w duchu uniwersalnych wartości.

Z poważaniem

Andrzej Kaszkiel
dyrektor

Zostaw odpowiedź