Fizyka wokół nas

Zapraszamy na spotkanie  nauczycieli wszystkich  przedmiotów.

Serdecznie Państwa zapraszamy na  cykl  zajęć  dla uczniów i nauczycieli prowadzonych przez Profesora Andrzeja Wysmołka, a organizowanych we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

W trakcie spotkań z uczniami  zaprezentowane  zostaną doświadczenia  ilustrujące zjawiska  fizyczne obserwowane w przyrodzie: optyczne, elektromagnetyczne, elektrostatyczne, termodynamiczne oraz mechaniczne. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie zastosowanie może mieć fizyka w medycynie, biologii i najnowszych technologiach . Dowiedzą się również, co to jest grafen i dlaczego może zrewolucjonizować nasze życie.

Ponadto w trakcie spotkań z nauczycielami Profesor  Andrzej Wysmołek  omówi rolę fizyki w edukacji  oraz wskaże  przykłady  odkryć  naukowych  ilustrujące sposoby kształtowania  przez  nauczycieli   przedmiotów ścisłych i humanistycznych  cech  odkrywcy u  swoich uczniów.

Zajęcia   odbędą się 10 marca 2014 r. w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach w godzinach 9.00 – 16.30, zgodnie z  harmonogramem:

  • godz. 9.00 –  10.30   –  „Lekcja fizyki kreatywnej”  dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej  w Suwałkach
  • godz. 11.30 –  13.00  –  „Lekcja fizyki kreatywnej”  dla uczniów  pozostałych  szkół ponadgimnazjalnych
  • godz. 15.00  – 16.30  – zajęcia dla  wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Andrzej Stefan Wysmołek  – polski fizyk doświadczalnik, doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalista w zakresie fizyki ciała stałego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan  Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zostaw odpowiedź