XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

Organizatorzy XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej zapraszają młodzież wszystkich szkół średnich z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Festiwalu, którego idea powinna być bliska sercu każdego Polaka.

Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów o rozpropagowanie Festiwalu   w środowisku swojej szkoły i wyłonienie jej  reprezentantów, którzy wezmą udział w finale wojewódzkim.

Regulamin konkursu:

Festiwal Poezji i Piosenki Patriotycznej odbywa się w trzech kategoriach:

  1. Kategoria piosenki / oceniane jest wykonanie/.
  2. Kategoria recytacji poezji lub prozy /oceniana jest recytacja/.
  3. Kategoria twórczości własnej /oceniane są napisane przez uczniów: wiersz, krótki utwór  prozą – do jednej strony formatu A 4, tekst piosenki , muzyka do niej/. Utwór musi być zaprezentowany publicznie  na Festiwalu, a jego tekst przekazany  wcześniej jury.

Każdy z uczestników powinien w swojej kategorii przygotować wykonanie jednego utworu: piosenki, wiersza lub fragmentu prozy o tematyce patriotycznej. Może to być dzieło dowolnego autora, a w kategorii twórczości własnej napisane przez ucznia (wykonawca nie musi być autorem tekstu).

Szkoły mogą być reprezentowane w poszczególnych kategoriach przez trzech uczestników lub trzy zespoły.

            Festiwal jest  formą  upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości.

 

Festiwal odbędzie się 07.11.2013 r. o godz. 10.00 w I LO im. M. Konopnickiej                    

w Suwałkach, Pl. Mickiewicza 3.

 

Zgłoszeń prosimy dokonywać listownie,  telefonicznie lub pocztą elektroniczną do

04.11.2013 r.

Nasz adres: I LO im. M. Konopnickiej, Pl. Mickiewicza 3,

16 – 400 Suwałki tel./fax: 0875665626

e-mail: lo1festiwal@poczta.onet.pl       lub       lo1suw@poczta.onet.pl

Dodatkowych informacji udziela telefonicznie sekretariat szkoły.
Dokument w wersji do druku Konkurs Piosenki Patriotycznej 2013

Zostaw odpowiedź