10 września 2013 r. uczniowie klasy IIIB, IIIE i ID wzieli udział w spotkaniu z ambasadorami programu „Młodzież w działaniu”. Karolina Gałek i Adrian Zmarzły w swojej prezentacji przedstawili najważniejsze założenia i cele projektu oraz sposoby realizacji.
Program ten jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-30 lat. Powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodzieży, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.
11 września odbyły się indywidualne konsultacje dotyczące poszczególnych działań. Skorzystaliśmy z niecodziennej możliwości spotkania ciekawych ludzi, którzy zarazili nas swoją pasją. Wielu uczniów wyraziło chęć wzięcia udziału w programie : Młodzież w działaniu”. Miejmy nadzieję, że nasza współpraca w ramach programu będzie się rozwijać.

klasa IIIE

Zostaw odpowiedź