Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów

Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendium uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

Stypendium przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a trudna sytuacja materialna uniemożliwia im rozwijanie pasji i zainteresowań. Jednym z warunków ich przyznania będzie wypełnienie oświadczeń o dochodach.

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do 26 lipca 2013 roku.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium znajdują się na stronie internetowej: LINK.

Zostaw odpowiedź