Występy z okazji obchodów 50. rocznicy śmierci Aleksandry Piłsudskiej

Z okazji 50. Rocznicy śmierci Aleksandry Piłsudskiej młodzież z naszego Liceum wystąpiła z programem artystycznym w Archiwum Państwowym w Suwałkach, biorąc udział w uroczystości otwarcia wystawy „Aleksandra Piłsudska i Suwałki”. Olga Legenzow, Aleksandra Nowosadko, Sylwia Piłat i Daniel Namiotko odczytali fragmenty wspomnień tej wybitnej suwałczanki.
Żona marszałka urodziła się w naszym mieście, nosiła panieńskie nazwisko Szczerbińska, ukończyła w Suwałkach gimnazjum i mieszkała tu do czasu rozpoczęcia studiów w Warszawie.
W otwarciu wystawy wzięły udział władze miasta, m.in. Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Chuchnowski, Zastępca Prezydenta Pan Marek Buczyński, Naczelnik Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Pani Alicja Andrulewicz i Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Pani Alicja Jacewicz. Program Artystyczny nasi uczniowie przygotowali pod kierunkiem polonisty Pana Marka Urbanowicza.

Zostaw odpowiedź