Program obchodów Jubileuszu 180 lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej

Zaproszenie do wspólnego świętowania Jubileuszu 180 lecia Szkoły

Pismo zespołu ds publikacji, o wspomnienia z lat nauki szkolnej

Pismo z prośbą o wsparcie organizacji Jubileuszu 180- lecia Szkoły

WAŻNE! Pakiety Absolwenta na Jubileusz 180- lecia Szkoły

 

1. ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ W DNIU DZISIEJSZYM (18.05.2016r.)  ZAMKNIĘTY!

2. WSZYSTKICH  ZAREJESTROWANYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE DOKONALI WPŁAT, PROSIMY O UREGULOWANIE WYMAGANEJ KWOTY DO DNIA 18 MAJA 2016R.

3. PAKIETY ABSOLWENTA WRAZ Z IMIENNYMI ZAPROSZENIAMI ZOSTANĄ PRZEKAZANE PAŃSTWU W DNIU JUBILEUSZU W PUNKCIE REJESTRACJI UCZESTNIKÓW.

 

Adres do korespondencji:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej

ul. Pl. A. Mickiewicza 3, 16- 400 Suwałki

tel. 87 566 56 26