Informatyczne sukcesy uczniów I LO

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć z informatyki i statystyki w obecnym roku szkolnym.

Do II etapu XXV Olimpiady Informatycznej zakwalifikowali się:

Mateusz Olszewski (kl. IIB),

Tomasz Siłkowski (kl. 3B1).

Do II etapu Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z informatyki awansowali:

Konrad Gabrukiewicz (kl. 3B1)

Mateusz Topolski (kl. 3B1)

Patryk Wierzbiło (kl. 3B1)

Do II etapu II Olimpiady Statystycznej zakwalifikowali się:

Konrad Konewko (kl. 3B2)

Arkadiusz Makarewicz (kl. 3B2)

Tomasz Nowalski (kl. 3B2)

Opiekunem ww. uczniów jest p. Marek Gałaszewski.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

Polonistyczne sukcesy uczniów I LO

Tak jak co roku, nasi uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Do II etapu zakwalifikowali się:

Aleksandra  Andrzejewska kl. III D  (opiekun Marek Urbanowicz)

Anna Barszczewska kl. II D  (opiekun Małgorzata Powichrowska)

Klaudia Borys kl. IC  (opiekun  Marek Urbanowicz)

Mateusz Bukowski kl. I C  (opiekun  Marek Urbanowicz)

Aleksandra Jamróz kl. I B  (opiekun  Małgorzata Powichrowska)

Weronika Radziszewska kl. II C  (opiekun  Maria Urbanowicz)

Jesica Safinowska kl. II D  (opiekun  Małgorzata Powichrowska)

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

Matematyczne i fizyczne sukcesy uczniów I LO

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie naszego liceum przystąpili do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. Do etapu II zakwalifikowali się uczniowie:

matematyka

z klasy 3B1: Konrad Gabrukiewicz, Mateusz Topolski, Patryk Wierzbiłło, Norbert Wyszkowski

z klasy 3B2: Konrad Konewko, Tomasz Nowalski

z klasy 3C: Jakub Kopko

fizyka

z klasy 1B Mateusz Sulimowicz

Uczniowie biorą też udział w pierwszej edycji Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do etapu II zakwalifikowali się uczniowie:

z klasy 2B: Mateusz Olszewski, Łukasz Topolski, Łukasz Tumialis

z klasy 3B2: Konrad Konewko

Do II etapu Olimpiady Lingwistyki Matematycznej zakwalifikował się Piotr Kowalczyk uczeń klasy 1B.

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawują nauczyciele matematyki i fizyki: Małgorzata Bogdan, Barbara Górowska, Jan Żukowski, Mirosław Bogdan.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

Lingwistyczne sukcesy uczniów I LO

Do etapu rejonowego Olimpiady Języka Angielskiego zakwalifikowały się:

Zuzanna Bubrowska kl. IIIB1 (opiekun A. Bordzio)
Gabriela Bagan kl. IIE (opiekun B. Kierejsza)

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

Historyczne sukcesy uczniów I LO

Do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Piastach zakwalifikowali się:

Maria Urban kl. III D ( opiekun M. Kap)
Jakub Makarewicz kl. I D ( opiekun M. Kap)
Marcin Urbanowicz kl. II B (opiekun J. Bielecki)

Do II etapu Olimpiady Historycznej zakwalifikowali się:

Maria Urban kl. III D ( opiekun M. Kap)
Jakub Kowalewski kl. III B1 ( opiekun M. Kap)
Piotr Radzewicz kl. II D ( opiekun M. Kap)
Julia Rojek kl. II D ( opiekun M. Kap)
Wiktoria Chojnowska kl. II D ( opiekun M. Kap)
Jakub Makarewicz kl. I D ( opiekun M. Kap)
Mateusz Bukowski  kl. IC (opiekun Jan Bielecki)
Tomasz Rojek  kl. I EF (opiekun Jan Bielecki)

Do etapu III – wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego zakwalifikował się:

Rafał Wysocki kl. II B (opiekun Jan Bielecki)

W VI Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim wyróżnienie otrzymał:

Kacper Achramowicz kl. II B (opiekun Jan Bielecki)

W V Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”:

Marta Kisielewska zajęła II miejsce (opiekun Jan Bielecki)
wyróżnienia:
Kacper Achramowicz kl. II B
Rafał Wysocki kl. II B
Marcin Urbanowicz kl. II B
(opiekun uczniów – Jan Bielecki)

Do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowali się:

Mateusz Bukowski kl. I C
Piotr Kowalczyk kl. I B
(opiekun uczniów – Jan Bielecki)

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!