Ślubowanie Klas Pierwszych

Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli naszego liceum

W Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, w czasie których przyznano wyróżnienia i nagrody najwybitniejszym przedstawicielom różnych instytucji oświatowych. Znaleźli się wśród nich poloniści z suwalskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Jako jedyna z województwa podlaskiego Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Maria Urbanowicz, Markowi Urbanowiczowi zaś nadano najwyższy tytuł w polskim szkolnictwie – Profesora Oświaty. Otrzymał go w tym roku również jako jedyny w naszym województwie.

Oprócz nagród wręczonych Marii i Markowi Urbanowiczom w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  uhonorowani zostali też inni nauczyciele naszej szkoły. Wyróżniono ich w czasie   miejskich oraz szkolnych uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Małgorzata Kap odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi, a Beata Szczecina Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Marian Malinowski. Nagrodami Prezydenta Miasta Suwałk wyróżnieni zostali: Marek Gałaszewski i Maria Urbanowicz. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Jan Bielecki, Mirosław Bogdan, Marzanna Grabowska, Tadeusz Hrynaszkiewicz, Cezary Kacprzyk, Alicja Kozłowska, Małgorzata Krzesicka, Maciej Makarewicz, Marzena Markowska, Małgorzata Matysiak i Stefan Zieliński.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym nauczycielom i życzymy im dalszych sukcesów.

71. WYCIECZKO-PIELGRZYMKA KLAS 3AB i 3C

„Góry dają wszystkim to, o czym marzą: poczucie wartości, ukojenie, nasycenie, rozrywkę i natchnienie. Oduczają przywar, wypełniają nudę i pustkę otuchą i nadzieją.”

Władysław Krygowski

 

W dniach 07.-13.10.2018r. uczniowie klas IIIAB oraz IIIC wzięli udział w wycieczce w Tatry połączonej z pielgrzymką maturzystów na Jasną Górę. Był to już 71. wyjazd w góry zorganizowany przez Pana Mariana Malinowskiego. Tym razem wspierali go: niezawodny Pan Marek Gałaszewski, wyrozumiała wychowawczyni klasy IIIC Pani Marzanna Grabowska oraz cierpliwa Pani Dorota Zielińska.

Już pierwszego dnia – 08.10 – od razu po wyjściu z autokaru prawie cała, wyczerpana podróżą, ale wciąż pełna zapału grupa zdobyła Giewont (1894 m n.p.m). Wszyscy uczestnicy czuli ogromną satysfakcję, ponieważ trasa nie należy do najłatwiejszych. Jednak była to jedynie zapowiedź dalszych, trudniejszych szlaków, jakie przyszło pokonać uczniom naszej szkoły.

Czytaj więcej »

Nasi uczniowie w Sejmie Dzieci i Młodzieży

27 września br. uczniowie naszego liceum wzięli udział w obradach XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku młodymi posłami zostali Mateusz Bukowski (kl. IIC), Sara Król (kl. IIEF), Kinga Burnejko (kl. IB). Dzień wcześniej zwiedzali zabytki Warszawy i pomniki stolicy związane z 550-rocznicą polskiego parlamentaryzmu.

Następnego dnia wzięli udział w posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej. Debatowali nad uchwałą w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów II Rzeczypospolitej.

W obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć.

Na zakończenie obrad młodzi posłowie przyjęli uchwałę w sprawie podkreślenia znaczenia dorobku pierwszych parlamentarzystów niepodległej Polski. Zaproponowali również ustanowienie dnia 26 stycznia – Ogólnopolskim Dniem Ojców Niepodległości, by popularyzować datę pierwszych wyborów do sejmu w niepodległej Polsce.

Opiekunem Sary i Mateusza w czasie eliminacyjnych zmagań o prawo udziału w Sejmie był profesor Marek Urbanowicz, a Kinga uzyskała to prawo jeszcze jako uczennica Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

UWAGA!!!

I etap konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” odbędzie się 19 października, tj. w piątek  o  godz. 8.00 w auli szkolnej.

I  etap konkursu „Z ortografią na co dzień” odbędzie się 22 października, tj. w poniedziałek o godz. 8.00 w auli szkolnej.