Uwaga! Nowy plan zajęć lekcyjnych.

Od dnia 8 maja 2017 roku zacznie obowiązywać nowy plan zajęć lekcyjnych. Zachęcamy do zapoznawania się z nim wykorzystując odnośnik Plan lekcji w znajdującym się po lewej stronie panelu „Uczniowie”.

Film promocyjny I LO Suwałki

Podczas Dni Otwartych I LO w naszej szkole odbyła się oficjalna premiera nowego filmu promującego naszą szkołę. Najnowsza produkcja naszych uczniów zawiera w sobie między innymi oczekiwany mannequin challenge.

Sukces Filipa Ejlaka.

 Filip Ejlak uczeń klasy III B został finalistą  58.  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tegoroczna edycja odbywała się hasłem Systemy religijne świata. Olimpiada ta jest jedną z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Filip na zawodach centralnych w Warszawie znalazł się wśród 40 najlepszych uczniów w kraju.

Opiekunem ucznia jest Jan Bielecki – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Gratulujemy!

Laureaci konkursu „Matematyka stosowana” PB

   

Piotr Gaiński i Piotr Tomczyk – uczniowie kl. III B zdobyli indeksy na dowolny wydział Politechniki Białostockiej. Gala konkursowa odbyła się 21 kwietnia, a tytuły laureatów przyznano czterem spośród 42. zespołów zakwalifikowanych do finału konkursu (pozostałe indeksy zdobyli uczniowie STO, II LO i Zespołu szkół Elektrycznych w Białymstoku). Bardzo dobry wynik uzyskał również drugi nasz  zespół w składzie: Dominik Bordzio i Michał Jurewicz zajmując VIII miejsce.

Uczestnicy finału przez dwa dni wykonywali zadania przygotowane przez nauczycieli akademickich w laboratoriach i pracowniach na dziewięciu wydziałach uczelni.  Rozwiązanie zadań wymagało nie tylko teoretycznej wiedzy z przedmiotów ścisłych, ale także zdolności matematycznego myślenia w praktyce, wyobraźni i oryginalnych pomysłów.

Organizatorem konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, które działa przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

FILM

„Przegląd kabaretowy”

XLIII Olimpiada Geograficzna- o tym się mówi!

W dniach 21-23 kwietnia 2017r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach odbywa się XLIII Olimpiada Geograficzna. Organizatorami olimpiady są: Komitet Główny Olimpiady, Polskie Towarzystwo Geograficzne, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Wydarzenie Patronatem objęli: Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Suwałk oraz Starosta Suwalski.
W trakcie trzech dni zawodów najlepsi młodzi geografowie z całej Polskie (120 uczniów) ubiegają się o tytuł finalistów i laureatów Olimpiady.
O tym jakie są odczucia uczestników z pierwszego dnia pobytu w Suwałkach oraz zmagań olimpijskich możemy dowiedzieć się również z relacji lokalnych mediów:

Suwalki24.pl [galeria]

Finał XLIII Olimpiady geograficznej

DWUTYGODNIK SUWALSKI