Informacja o stypendiach za szczególne osiągnięcia w nauce Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendium otrzyma osoba, która w poprzednim roku szkolnym, będąc uczniem szkoły znajdującej się na obszarze województwa podlaskiego, uzyskała łącznie następujące osiągnięcia w nauce:

  1. uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
  2. była co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioskodawcą jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (Kancelaria ogólna – parter, pokój 022) lub przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r.

Wniosek o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, którym można się posłużyć ubiegając się o stypendium, znajduje się poniżej.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Więcej:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | 85 66 54 536
[email protected] | osobiście w urzędzie:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Wniosek

Doliną Czarnej Hańczy

W dniu 3 października klasa 1B wyprawiła się się wraz z wychowawcą p. Markiem Gałaszewskim i p. Krzysztofem Reszczyńskim do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, do Turtula i Błaskowizny. Turtul, siedziba SPK gdzie zorganizowaliśmy ognisko integracyjne, powitał nas deszczem. Padający deszcz nie przeszkodził nam w pieczeniu kiełbasek, byli też amatorzy słodkich, pieczonych pianek. Gdy już wszyscy zakończyli konsumpcję udaliśmy się spacerkiem szlakiem Doliny Czarnej Hańczy w kierunku Błaskowizny. Nieco ponad czterokilometrowy spacer obfitował w interesujące widoki oraz ciekawe informacje o dolinie, których udzielał niezmordowany p. Reszczyński. Opady ustały i zrobiło się całkiem przyjemnie. Po dotarciu do Błaskowizny zeszliśmy jeszcze nad brzeg najgłębszego jeziora w Polsce czyli Hańczy. Towarzyszył nam mały kotek, który najwyraźniej chciał się zaprzyjaźnić z prawie każdym z nas (z niektórymi bardziej). Z nad jeziora wróciliśmy do autokaru by powrócić do domów.

Wyniki wyborów do samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Miasta

W poprzednim roku szkolnym Samorząd Uczniowski i Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki aktywnie współpracowali przygotowując ciekawe wydarzenia dla młodzieży na szczeblu szkolnym jaki i miejskim. W nowym roku szkolnym 2017/18 w naszym liceum odbyły się wybory na kolejnych członków SU i MRMS. Dnia 19 września uczniowie I Liceum zagłosowali w wyborach powszechnych, na swojego kandydata na stanowisko radnego MRMS. Dzień później zebranie trójek klasowych poprzez głosownie wybrało zarząd SU.

Prezentujemy wyniki przeprowadzonych wyborów:

Samorząd Uczniowski:

  1. Przewodnicząca – Gabrysia Grygieńć, kl. IIIA
  2. Wiceprzewodniczący – Tomasz Nowalski, kl. IIIB2
  3. Sekretarz – Piotr Przemielewski, kl. IIIB1

Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki:

  1. Radny – Piotr Staszkiewicz II B
  2. Radna – Gabrysia Grygieńć IIIA

Nowo wybranym radnym i członkom samorządu życzymy udanej i owocnej współpracy.

„Kultura na dwóch kółkach”

Popularność jazdy rowerem zdecydowanie wzrasta, dlatego też z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki i Komendy Policji w Suwałkach 22. września (piątek) w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach o godz. 9.50 odbędą się prelekcje dotyczące kultury poruszania się na dwóch kółkach oraz bezpieczeństwa. Spotkanie adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich mieszkańców Suwałk to idealna okazja do debaty nad wieloma aspektami jady rowerem w naszym mieście oraz do poznania mentalności różnych grup, których przedstawiciele będą prelegentami.
St. asp. Ireneusz Sudnik z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przedstawi temat stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu suwalskiego.
Tomasz Klukowski – Egzaminator nadzorujący w WORD w Suwałkach omówi kwestię zdobywania uprawnień i egzaminów państwowych.
Krzysztof Świątek – prezes Suwalskiego Klubu 80 Rowerów powie o bezpieczeństwie na rowerze poza ścieżką rowerową. Natomiast Piotr Wasilewski z Klubu Rowerowego MTB Suwałki odpowie na pytanie: „Dlaczego Suwalszczyzna to idealna kraina na rower?”
Kolejnym prelegentem będzie Marcin Szukiłowicz – Oficer Rowerowy w Suwałkach, który przedstawi sytuację na ścieżkach rowerowych w Suwałkach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Rozpoczęcie rok. szk. 2017/18 w obiektywie!

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w naszej szkole rozpocznie się 4 września 2017 roku o godz. 8:00 Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 8:30 społeczność szkolna spotka się w auli.

Serdecznie zapraszam,

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Dorota Anna Jabłońska

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018